Gå til forsiden
 

Botilbudet Gården


Gården er et botilbud for unge voksne med debuterende psykiatriske lidelser eller alvorlige psykosociale vanskeligheder, der ved indflytning skal være mellem 18 og 35 år.

Gården har åbent hele året med begrænset tilkald om natten. Vi har kun faguddannet personale ansat.

Gården arbejder metodisk og fokuseret med den enkelte beboers handleplan, så beboeren så hurtigt som realistisk muligt kan finde en mere permanent bolig og livsindhold.

Gården gør meget ud af, at alle beboere skal være en del af et fællesskab. Og så ligger vi ude på landet...

Botilbudet Gården

Vi arbejder efter VARMT:

• Varmt
• Alment forståeligt
• Realistisk
• Målbart
• Tidsafgrænset

Kontakt

Botilbudet Gården

Sø. Svenstrup Byvej  9A

4130 Viby Sj.

Kontor Tlf: 46 19 47 41
Personale Tlf: 46 19 47 37
Mail: maibritt@botilbudetgaarden.dk