hjælp til at lære om daglig livsførelse, sund kost og motion

Psykiatrisk botilbud til unge voksne med alvorlige, psykosociale vanskeligheder og psykiske lidelser

Psykiatrisk botilbud i Roskilde kommune

Botilbudet Gården er et psykiatrisk botilbud til unge voksne med psykosociale vanskeligheder og psykiske lidelser – efter Servicelovens paragraf 107. Vi er beliggende i Roskilde Kommune – tæt på Viby Sjælland, og vi tager imod beboere fra hele Danmark.

Bosted for psykisk syge

Vores bosted for psykisk syge har plads til 8 unge voksne. Det kan f.eks. være mennesker med Skizofreni, Aspergers og PTSD. Ved indflytning skal en beboer være mellem 18 og 35 år.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi som psykiatrisk botilbud kan hjælpe.

​​Psykiatrisk bosted med faguddannet personale

​Vi er et psykiatrisk bosted, der har åbent hele året med begrænset tilkald om natten. Vi har kun faguddannet personale med stor erfaring inden for det psykiatriske arbejdsfelt samt efteruddannelse i tankefeltsterapi, NADA, kognitiv rehabilitering, psykisk førstehjælp, generel psykiatri og meget mere.

Derudover har vi som bosted for psykisk syge et stort fokus på samarbejde med pårørende til psykisk syge, visitation, afklaringsforløb, indslusning og udslusning.

Genskab kontakten til familien og etablere venskaber og netværk​

​​​​Målet er en selvstændig tilværelse

Vi arbejder metodisk og fokuseret

Som psykiatrisk bosted arbejder vi metodisk, fokuseret og tidsafgrænsende – og med støtte og behandling ud fra den enkelte beboers ressourcer.

Vi er et professionelt og rart bosted​

Anerkendelse, respekt, tillid, passende udfordringer og konsekvens af egne handlinger er vigtige begreber i Gårdens arbejde.

Lær at stå på egne ben

Vores mål er, at beboeren så hurtigt som muligt (og inden for en realistisk tidsramme) kan komme ud og stå på egne ben.

få øget selvværd af personer, der møder beboerne dér, hvor de er

​​​Læs mere om hvordan vi kan hjælpe

Psykiatrisk botilbud med meningsfuldt fællesskab

Gården er et bosted for psykisk syge, som gør meget ud af, at alle beboere skal være en del af vores fællesskab. Det primære pædagogiske fokus er derfor, at få gruppen til at fungere gennem meningsfulde arbejdsprojekter og aktiviteter, der giver en ægte følelse af succes og selvtillid.

​Psykiatrisk bosted benytter resultatdokumentation

​Vi benytter en tillempet udgave af den internationalt udbredte dokumentationsmodel ICF, der måler funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand på baggrund af en række spørgsmål, vi har udarbejdet i vores vurderingsskemaer.

​Har du yderligere spørgsmål?Kontakt os

Ønsker du at høre mere om hverdagen på et psykiatrisk bosted, skal du ikke tøve med at kontakte os. 

Ring på telefon 46 19 47 41 (kontor) eller 46 19 47 37 (personale). Du kan også sende en e-mail til maibritt@botilbudetgaarden.dk

Vi ser frem til at give dig yderligere information om livet på et psykiatrisk botilbud.

Botilbudet Gården v/Maibritt Brøndby

Sø. Svenstrup Byvej 9A, 4130 Viby Sj.

Klik her for rutevejledning

CVR: 26814790

Kontakt os

Kontor: 46 19 47 41

Personale: 46 19 47 37

    E-mail: Send e-mail