Gårdens regler

Gæster

Er meget velkomne her på Gården, så længe de overholder vores regler, fx vores alkoholpolitik. Brud på dette kan føre til forbud mod at komme her.
Det er ligeledes tilladt at have overnattende gæster. Dette skal aftales med det personale, der har vagten på det pågældende tidspunkt.
Spørg efter regler for forplejning af gæster.

Rusmidler

Der må ikke indtages alkohol på Gården. Ved særlige lejligheder gives der dog lov, men det kræver altid en forudgående aftale.

Vi tolerer ikke euforiserende stoffer noget sted på Gården. Overtrædelse af dette forbud kan medfører opsigelse/ bortvisning.

Vi kan tilbyde Nada Akupunktur samt TFT (TankeFeltsTerapi) som hjælp til afvænning og som supplement til medicin.

Vold

Trusler, fysisk vold og seksuelt krænkende adfærd – både mod personalet og mod andre beboere – accepteres ikke under nogen former.

Overstående vil medfører politianmeldelse og stillingtagen til, om samarbejdet skal ophøre.​

Medicin

Medicinen administreres som hovedregel af vores medicinansvarlige personale samt ledelse og kun efter ordination fra psykiater og/eller praktiserende læge.

I begyndelsen efter en indflytning udleverer Gården medicinen til beboeren. Senere udleverer vi dagsæsker, så beboeren lærer at tage medansvar for sin egen medicin.

Her på Gården arbejder vi under medicininstruks, og den/de medicinansvarlige har alle gennemgået relevant uddannelse i håndtering af denne samt i virkninger af medicinen.

Har du yderligere spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om hverdagen på et psykiatrisk bosted, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi vender vi tilbage hurtigst muligt.  

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Botilbudet Gården v/Maibritt Brøndby

Sø. Svenstrup Byvej 9A, 4130 Viby Sj.

Klik her for rutevejledning

CVR: 26814790

Kontakt os

Kontor: 46 19 47 41

Personale: 46 19 47 37

    E-mail: Send e-mail